BRUGSANVISNING.

For DCP VF35-VF50-VF65-VF80-VF80/100.

 

TRANSPORT.                       

Check for evt. skader grundet transport.

Der bør løftes forsigtigt i pumpen hvis muligt i motorens øjebolt.

Ved løft i motorens øjebolt bør denne altid vende opad..

 

MONTAGE AF VF50-VF65-VF80-VF80/100.

1. Pumpen placeres løseligt på montagested.

2. Afgangs flange fastspændes med 4 stk 16mm sætskruer og 1-2 pakninger i henhold til pumpens fødder.

3. Tilgangs flange fastspændes med 4stk 16mm møtrikker og 1-2 pakninger.

4. Pumpens fødder fastspændes, på større pumper kan der svejses montagejern på.

5. Elmotor forbindes af fagmand efter forbindelsesdiagram.

 

MONTAGE AF VF35.

1. Pumpen placeres løseligt på montagested.

2. Afgang`s rør pakkes og monteres så pumpefødder står plant.

3.Tilgang`s rør monteres.

4. Pumpens fødder fastspændes.

5. Elmotor forbindes af fagmand efter forbindelsediagram..

 

KONTROL INDEN START.

1. Kontroller at væskestand er over tilgangsrør så pumpen på intet tidspunkt kører tør.

2. Kontroller at alt er spændt efter og klemkassedæksel er monteret.

3. Kontroller at intet kan komme i kontakt med roterende dele.

4. Kontroller at væsken ikke indeholder urenheder der overskrider 5mm.

 

KONTROL EFTER START.

1. Kontroller at løbehjul drejer højre om -set fra motor.

2. Kontroller for evt utætheder ved flange eller rør.

3. Kontroller at max ampere ikke overskrides.(se motorskilt)

4. Kontroller at pumpen ikke støjer eller ryster.

 

ANVENDELSE.

Pumpen er normalt udstyret med en standart Crane type2 akseltætning, der ikke kan tåle alle typer væsker eller

tryk over 10 bar og ikke bør køre tør

 

VEDLIGEHOLDELSE.

1. Almindelig rengøring.

2. Udskiftning af akseltætning når utætheder opstår.

3. Udskiftning af lejer i motor når lejestøj opstår.

4.Ved tryktab kontroller for evt tæring i løbehjul.

 

ADVARSEL DET ER FORBUNDET MED LIVSFARE.

At starte og køre pumpen uden klemkassedæksel.

At starte og køre pumpen uden jordforbindelse.

At berøre ledninger eller klembrædt terminalerne.

At starte løststånende pumpe.

At starte helt eller delvis adskilt pumpe.

At berøre roterende dele.

At komme i kontakt med væsken , når pumpen er i drift.

 

Denne beskrivelse gælder kun for DCP VF35-VF50-VF65-VF80-VF80/100 pumper.

Ved andre typer pumper kontakt forhandler.

For motor indhentes separat dokumentation hos den pågældende motor forhandler

 

Med venlig hilsen

Dansk Centrifugal Pumpefabrik.

Rugvænget  9.

4100 Ringsted

Email dcp@dcp.dk   Homepage dcp.dk

Hvis der skulle være spørgsmål , er de velkommen til at kontakte os på Tlf 57611150 eller Fax 57619136.